Rezultati kluba

Rezultati kluba na takmičenjima:

 

PRVENSTVO SRBIJE:

EKIPNO:

Vojnička puška 7.9mm, 20 ležeći:

Prvo mesto: 2008, 542 kruga (Dragoslav Radaković  190 krugova, Milan Jarić   174 kruga i Janoš Kiš  178  krugovva)

                    2010, 533 kruga, (Dragoslav Radaković 181 krug, Jarić Milan 180 krugova i Tibor Marton 172 kruga)

                  2011, 528 krugova (Dragoslav Radaković 182 kruga, Milan Jarić 174 kruga i Tibor Marton 172 kruga)

                  2012                       (Dragoslav Radaković, Tibot Marton, Novica Vasić)

Treće mesto: 2007, 2014, 2019, 2021

Četvrto mesto: 2018

Peto mesto: 2009, 2016, 2020, 2022

Šesto mesto 2013,

Vojnička puška, trostav 3X10:

Drugo mesto: 2019, 2020, 2022

treće mesto 2012, 2013, 2021

četvrto mesto: 2018

Peto mesto: 2016, 

šesto mesto 2015

Malokalibarska puška:

3X20

Prvo mesto: 2010, 1.449 krugova (Dragoslav Radaković 482 kruga, Milan Jarić 503 kruga i Ranko Čuljković 464 kruga)                              

Drugo mesto: 2009 i 2011,

Treće mesto: 2012, 2013, 2020

Četvrto mesto: 2016, 2019, 2022

peto mesto: 2018

Sedmo mesto 2015, 2018 seniorke

40 ležeći:

prvo mesto: 2021, 1050 krugova (Dragoslav Radaković 352, Tibor Marton 359 i Danijel Zuber 339 krugova)

drugo mesto: 2020

treće mesto: 2022

četvrto mesto: 2018, 2019

Peto mesto 2015, 2016

Serijska vazdušna puška:

Drugo mesto: 2022

Četvrto mesto: 2021

Sedmo mesto mesto 2015 seniori

Osmo mesto 2015, 2016, 2017 seniorke

Deveto mesto: 2018

Deseto mesto: 2019

 

PRVENSTVO VOJVODINE:

EKIPNO:

Vojnička puška:

Prvo mesto: 2001, 2002, 2004, 2007, 2008, 2009,2011, 2012, 2015

Drugo mesto: 2002 trostav, 2010, 2017

Treće mesto: 2003, 2014, 2020

Četvrto mesto: 2013, 2016, 2019, 2021, 2022

Peto mesto: 2018

Poluautomatska puška:

Drugo mesto: 2002

Malokalibarska puška:

3X20

Prvo mesto: 2009 i 2010

Drugo mesto: 2017, 2020

Treće mesto: 2016, 2018, 2019

Peto mesto 2014, 2015

40 ležeći:

Prvo mesto: 2015, 2016, 2017, 2019, 2020

Treće mesto: 2018

Serijska vazdušna puška:

Prvo mesto: 2017 seniorke, 2021 seniori

Drugo mesto: 2013, 2020

Četvrto mesto: 2014, 2018 seniorke

Treće mesto 2015, 2016 seniorke, 2022

Šesto mesto 2015, 2016, 2017 seniori

Sedmo mesto: 2019

 

 PRVENSTVO SUBOTICE:

EKIPNO:

Serijska vazdušna puška

Liga grada Subotica u trajanju od 6 kola:

Prvo mesto od 1995-2010, 2011, 2012, 2013

Prvenstvo opštine odnosno grada:

Prvo mesto od 1995-2010, 2011, 2012

Otvoreno prvenstvo kluba:

Prvo mesto od početka prvenstva 2000-2010, 2011, 2012, 2013

 

POJEDINAČNI REZULTATI:

Serijska vazdušna puška:

 

PRVENSTVO SRBIJE:

Prvo mesto: 2013 Dragoslav Radaković 384 kruga

Drugo mesto: 2014, Dragoslav Radaković 377 krugova

Treće mesto: Jovan Kljajić 1998 junior (SRJ), Slaven Ledenski 2022, junior

Šesto mesto: Slaven Ledenski 2022, senior

Osmo mesto 2015, 2017 Dragoslav Radaković

Deveto mesto: Ivana Sič  1998 juniorka, Dragoslav Radaković 2021, Tibor Marton 2022

 

 

PRVENSTVO VOJVODINE:

Drugo mesto: Dragoslav Radaković, 2014, 378 krugova

Treće mesto: Eleonora Šalgo 2016, Tibor Marton 2020

Četvrto mesto: Dragoslav Radaković 2012, 2106

Peto mesto: Dragoslav Radaković,  (senior) 2011, Zorica Zadrić 2019

Šesto mesto: Dragoslav Radaković 2020, 2021

Sedmo mesto: Tibor Marton 2021

Osmo mesto: Slaven Ledenski 2020, Tibor Marton 2022

Deveto mesto 2015 Dragoslav Radakovič

 

Malokalibarska puška:

 

PRVENSTVO SRBIJE:

3X20

prvo mesto:Milan Jarić 2009,

drugo mesto: Dragoslav Radaković 2009, 2014, 2017 .Milan Jarić 2010, Marton Tibor 2021

 treće mesto: Dragoslav Radaković 2012, 2013, 2019

 četvrto mesto: Dragoslav Radaković 2015

 peto mesto: Dragoslav Radaković 2016

sedmo mesto: Tibor M. 2022

osmo mesto: Tibor Marton 2017, 2020

deveto mesto: Dragoslav R. 2022

deset meto: Dragoslav Radaković 2020

40 ležeći:

prvo mesto: Dragoslav Radaković 2020

Drugo mesto: Tibor Marton 2021

 treće mesto: Dragoslav Radaković 2015, 2017

šesto msto: Dragoslav Radaković 2019

sedmo mesto: Danijel Zuber 2020

osmo  mesto: Dragoslav 2022

deseto mesto: Tibor Marton 2020

 

PRVENSTVO VOJVODINE:

3x20:

prvo mesto: Dragoslav Radaković, 2015, 2016, 2017, 2019

drugo mesto:Tibor Marton:  2017, Dragoslav Radaković 2020

četvrto mesto: Tibor Marton 2020

peto mesto: Danijel Zuber 2020

osmo mesto: Zorica Zadrić: 2017, 2019, Slaven Ledenski 2020

deveto mesto: Danijel Zuber 2019

 

40 ležeći:

prvo mesto: Dragoslav Radaković: 2016, 2017

drugo mesto: Tibor Marton 2017, Dragoslav Radaković 2019, 2020

četvrto mesto: Dragoslav Radaković 2015, Zorica Zadrić 2017

peto mesto: Novica Vasić,  2015, Eleonora Šalgo 2016, Danijel Zuber 2020

šesto mesto: Tibor Marton 2020

sedmo mesto: Eleonora Šalgo 2015, 2016

osmo mesto: Danijel Zuber 2019, Slaven Ledenski 2020

deseto mesto: Zorica Zadrić 2019, 2020,

Vojnička puška:

PRVENSTVO SRBIJE:

 

prvo mesto: Dragoslav Radaković 2008 .

drugo mesto: Milan Jarić, 2012 , Dragoslav Radaković 2016, 2019

treće mesto: Janoš Kiš, 2008 god, Dragoslav Radaković,  2013, Tibor M. 2022

četvrto mesto: Dragoslav Radaković 2012, Tibor Marton 2020, 2021

peto mesto: Dragoslav Radaković 2020, 2021

deseto mesto: Tibor Marton 2019, 

Milan Jarić, prvo mesto, veteran, 2007, 2010 god.

Milan Jarić, drugo mesto, veteran, 2011 god.

Tibor Marton, veterani, treće mesto 2021

 

 

Vojnička puška trostav:

drugo mesto: Dragoslav Radaković 2013, 2019, Tibor Marton, 2014, 2021 Dragoslav Radaković 2020

treće mesto: Dragoslav Radaković 2014, Tibor Marton 2019, 2020, Dragoslav R. 2022

četvrto mesto: Dragoslav Radaković 2012,  ,

peto mesto: Dragoslav Radaković, 2015, Tibor M. 2022

sedmo mesto: Tibor Marton, 2015

deseto mesto: Danijel Zuber 2022

 

PRVENSTVO VOJVODINE:

20 LEŽEĆI:

 

prvo mesto: Marton Tibor,2015,

drugo mesto: Marton Tibor 2019

treće mesto: Marton Tibor 2020

četvro mesto: Dragoslav Radaković 2015,

peto mesto: Dragoslav Radaković 2017, 2020

šesto mesto: Slaven Ledenski 2021

sedmo mesto: Novica Vasić 2015,  Tibor Marton 2017

deveto mesto: Tibor M. 2022