Rezultati kluba

Rezultati kluba na takmičenjima:

 

PRVENSTVO SRBIJE:

EKIPNO:

Vojnička puška 7.9mm, 20 ležeći:

Prvo mesto: 2008, 542 kruga (Dragoslav Radaković  190 krugova, Milan Jarić   174 kruga i Janoš Kiš  178  krugovva)

                    2010, 533 kruga, (Dragoslav Radaković 181 krug, Jarić Milan 180 krugova i Tibor Marton 172 kruga)

                  2011, 528 krugova (Dragoslav Radaković 182 kruga, Milan Jarić 174 kruga i Tibor Marton 172 kruga)

                  2012                       (Dragoslav Radaković, Tibot Marton, Novica Vasić)

Treće mesto: 2007, 2014, 2019, 2021, 2023

Četvrto mesto: 2018, 2023

Peto mesto: 2009, 2016, 2020, 2022

Šesto mesto 2013,

Vojnička puška, trostav 3X10:

Drugo mesto: 2019, 2020, 2022

treće mesto 2012, 2013, 2021

četvrto mesto: 2018,

Peto mesto: 2016, 

šesto mesto 2015

Malokalibarska puška:

3X20

Prvo mesto: 2010, 1.449 krugova (Dragoslav Radaković 482 kruga, Milan Jarić 503 kruga i Ranko Čuljković 464 kruga)                              

Drugo mesto: 2009 i 2011, 2023

Treće mesto: 2012, 2013, 2020

Četvrto mesto: 2016, 2019, 2022

peto mesto: 2018

Sedmo mesto 2015, 2018 seniorke

40 ležeći:

prvo mesto: 2021, 1050 krugova (Dragoslav Radaković 352, Tibor Marton 359 i Danijel Zuber 339 krugova)

drugo mesto: 2020, 2023

treće mesto: 2022

četvrto mesto: 2018, 2019

Peto mesto 2015, 2016

 

Serijska vazdušna puška:

 

Drugo mesto: 2022

Četvrto mesto: 2021, 2023

Peto mesto: 2024

Sedmo mesto mesto 2015 seniori

Osmo mesto 2015, 2016, 2017 seniorke

Deveto mesto: 2018

Deseto mesto: 2019

 

PRVENSTVO VOJVODINE:

EKIPNO:

Vojnička puška:

Prvo mesto: 2001, 2002, 2004, 2007, 2008, 2009,2011, 2012, 2015

Drugo mesto: 2002 trostav, 2010, 2017

Treće mesto: 2003, 2014, 2020

Četvrto mesto: 2013, 2016, 2019, 2021, 2022

Peto mesto: 2018

Poluautomatska puška:

Drugo mesto: 2002

Malokalibarska puška:

3X20

Prvo mesto: 2009, 2010,

Drugo mesto: 2017, 2020, 2023

Treće mesto: 2016, 2018, 2019

Peto mesto 2014, 2015

40 ležeći:

Prvo mesto: 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2023

Treće mesto: 2018

 

Serijska vazdušna puška:

Prvo mesto: 2017 seniorke, 2021 seniori, 2024

Drugo mesto: 2013, 2020

Treće mesto 2015, 2016 seniorke, 2022

Četvrto mesto: 2014, 2018 seniorke

Peto mesto: 2023

Šesto mesto 2015, 2016, 2017 seniori

Sedmo mesto: 2019

 

 PRVENSTVO SUBOTICE:

EKIPNO:

Serijska vazdušna puška

Liga grada Subotica u trajanju od 6 kola:

Prvo mesto od 1995-2010, 2011, 2012, 2013

Prvenstvo opštine odnosno grada:

Prvo mesto od 1995-2010, 2011, 2012

Otvoreno prvenstvo kluba:

Prvo mesto od početka prvenstva 2000-2010, 2011, 2012, 2013

 

POJEDINAČNI REZULTATI:

Serijska vazdušna puška:

 

PRVENSTVO SRBIJE:

Prvo mesto: 2013 Dragoslav Radaković 384 kruga

Drugo mesto: 2014, Dragoslav Radaković 377 krugova

Treće mesto: Jovan Kljajić 1998 junior (SRJ), Slaven Ledenski 2022, junior

Šesto mesto: Slaven Ledenski 2022, senior

Osmo mesto 2015, 2017 Dragoslav Radaković

Deveto mesto: Ivana Sič  1998 juniorka, Dragoslav Radaković 2021, Tibor Marton 2022, Dragoslav 2024

 

 

PRVENSTVO VOJVODINE:

Drugo mesto: Dragoslav Radaković, 2014, 378 krugova

Treće mesto: Eleonora Šalgo 2016, Tibor Marton 2020

Četvrto mesto: Dragoslav Radaković 2012, 2106, 2024

Peto mesto: Dragoslav Radaković,  (senior) 2011, Zorica Zadrić 2019

Šesto mesto: Dragoslav Radaković 2020, 2021

Sedmo mesto: Tibor Marton 2021

Osmo mesto: Slaven Ledenski 2020, Tibor Marton 2022, 2024

Deveto mesto Dragoslav Radaković, 2015, 2023

 

Malokalibarska puška:

 

PRVENSTVO SRBIJE:

3X20

prvo mesto:Milan Jarić 2009,

drugo mesto: Dragoslav Radaković 2009, 2014, 2017 .Milan Jarić 2010, Marton Tibor 2021

 treće mesto: Dragoslav Radaković 2012, 2013, 2019

 četvrto mesto: Dragoslav Radaković 2015

 peto mesto: Dragoslav Radaković 2016

šesto mesto: Dragoslav Radaković 2023

sedmo mesto: Tibor M. 2022, 2023

osmo mesto: Tibor Marton 2017, 2020

deveto mesto: Dragoslav R. 2022, Slaven Ledenski 2023

deset meto: Dragoslav Radaković 2020

40 ležeći:

prvo mesto: Dragoslav Radaković 2020

Drugo mesto: Tibor Marton 2021

 treće mesto: Dragoslav Radaković 2015, 2017

šesto msto: Dragoslav Radaković 2019, Slaven Ledenski 2023

sedmo mesto: Danijel Zuber 2020

osmo  mesto: Dragoslav 2022, 2023

deveto mesto: Dragoslav Radaković 2023

deseto mesto: Tibor Marton 2020

 

PRVENSTVO VOJVODINE:

3x20:

prvo mesto: Dragoslav Radaković, 2015, 2016, 2017, 2019

drugo mesto:Tibor Marton:  2017, Dragoslav Radaković 2020

treće mesto: Slaven Ledenski 2023

četvrto mesto: Tibor Marton 2020

peto mesto: Danijel Zuber 2020

sedmo mesto: Danijel Zuber 2023

osmo mesto: Zorica Zadrić: 2017, 2019, Slaven Ledenski 2020

deveto mesto: Danijel Zuber 2019

 

40 ležeći:

prvo mesto: Dragoslav Radaković: 2016, 2017

drugo mesto: Tibor Marton 2017, Dragoslav Radaković 2019, 2020

četvrto mesto: Dragoslav Radaković 2015, Zorica Zadrić 2017

peto mesto: Novica Vasić,  2015, Eleonora Šalgo 2016, Danijel Zuber 2020

šesto mesto: Tibor Marton 2020

sedmo mesto: Eleonora Šalgo 2015, 2016

osmo mesto: Danijel Zuber 2019, Slaven Ledenski 2020

deseto mesto: Zorica Zadrić 2019, 2020,

Vojnička puška:

PRVENSTVO SRBIJE:

 

prvo mesto: Dragoslav Radaković 2008 .

drugo mesto: Milan Jarić, 2012 , Dragoslav Radaković 2016, 2019

treće mesto: Janoš Kiš, 2008 god, Dragoslav Radaković,  2013, Tibor M. 2022

četvrto mesto: Dragoslav Radaković 2012, Tibor Marton 2020, 2021

peto mesto: Dragoslav Radaković 2020, 2021

deseto mesto: Tibor Marton 2019, 

Milan Jarić, prvo mesto, veteran, 2007, 2010 god.

Milan Jarić, drugo mesto, veteran, 2011 god.

Tibor Marton, veterani, treće mesto 2021

Tibor Marton, veteran, četvrto mesto 2023

 

 

Vojnička puška trostav:

drugo mesto: Dragoslav Radaković 2013, 2019, Tibor Marton, 2014, 2021 Dragoslav Radaković 2020

treće mesto: Dragoslav Radaković 2014, Tibor Marton 2019, 2020, Dragoslav R. 2022

četvrto mesto: Dragoslav Radaković 2012,  ,

peto mesto: Dragoslav Radaković, 2015, Tibor M. 2022

sedmo mesto: Tibor Marton, 2015

deseto mesto: Danijel Zuber 2022

 

PRVENSTVO VOJVODINE:

20 LEŽEĆI:

 

prvo mesto: Marton Tibor,2015,

drugo mesto: Marton Tibor 2019

treće mesto: Marton Tibor 2020

četvro mesto: Dragoslav Radaković 2015,

peto mesto: Dragoslav Radaković 2017, 2020

šesto mesto: Slaven Ledenski 2021

sedmo mesto: Novica Vasić 2015,  Tibor Marton 2017

deveto mesto: Tibor M. 2022